Japonolirion osense オゼソウ
Petrosaviaceae サクライソウ科
Japonolirion osense Nakai
Mt. Shibutsu
Gunma, Japan
Elev. 2,200m
101 オゼソウ
尾瀬 至仏山 標高 2,200m
Jul. 8, 1981

White flower:Anemone narcissiflora L. var. nipponica Tamura
白色の花はハクサンイチゲ

東京山草会会誌「山草」表紙絵ギャラリー