Sciadopitys verticillata (Thunb.) Sieb. et Zucc.:コウヤマキ 葉
Sciadopitys verticillata (Thunb.) Sieb. et Zucc.:コウヤマキ 葉

Sciadopitydaceae コウヤマキ科
Sciadopitys verticillata (Thunb.) Sieb. et Zucc
Leaf
Cultivated in Narita city, Chiba, Japan
Alt. 30m
S -191 コウヤマキ 葉(短枝)
成田市 栽培 標高30m
Nov. 14, 2003