Pyrus pyrifolia Nakai var. culta (Makino) Nakai cv. Kousui ニホンナシ '幸水' 種子

Rosaceae バラ科
Pyrus pyrifolia Nakai var. culta (Makino) Nakai cv. Kousui
Seeds
Cultivated in Chiba city, Japan
S -309 ニホンナシ '幸水' 種子
千葉市 栽培
Aug. 22, 2004